Ορισμός του Μήνα

Μη τυπική μάθηση

Η μη τυπική μάθηση είναι κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα, που πραγματοποιείται εκτός του πλαισίου του τυπικού συστήματος, προκειμένου να παράσχει επιλεγμένους τύπους μάθησης σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού.

Δεν είναι τόσο διαδεδομένη σαν έννοια και περιλαμβάνει έναν πιο βιωματικό και δημιουργικό τρόπο μάθησης που πηγάζει από την ομαδική εργασία. Αντί λοιπόν να μάθεις έναν ορισμό από ένα βιβλίο, το πιο πιθανό είναι να γράψεις εσύ ο ίδιος τον ορισμό, δουλεύοντας μέσα σε μια ομάδα.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

info@sheandhengo.com

+306989651836

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn