Πώς θα μας βοηθήσει πρακτικά η δωρεά σου;

  •  οργάνωση καλύτερων σεμιναρίων σε γυναίκες που δεν έχουν πρόσβαση σε άλλα ήδη εκπαίδευσης

  • πρόσκληση έμπειρων εκπαιδευτών

  • καλύτερη καθοδήγηση των γυναικών που ξεκινούν την επιχειρηματική πορεία τους

  • περισσότερη επιρροή σε κρατικούς φορείς για πραγματοποίηση ουσιαστικών αλλαγών

  • καλύτερη εκπαίδευση των μελών του οργανισμού 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

info@sheandhengo.com

+306989651836

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn