Ισότητα φύλων​​Η ισότητα των φύλων επιτυγχάνεται όταν οι γυναίκες και οι άντρες απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και ευκαιρίες σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, όπως ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, αξιοπρεπή εργασία, εκπροσώπηση στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων και συμμετοχή στην οικονομία, αλλά και όταν οι διαφορετικές συμπεριφορές, οι φιλοδοξίες και οι ανάγκες και των δύο φύλων αποτιμώνται και ευνοούνται ισότιμα.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

info@sheandhengo.com

+306989651836

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn